בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו ובסביבתה

 

הושענא רבה תשע"ח ביריחו

כמידי שנה, בליל הושענא רבה לומדים תורה כל הלילה בבית חגלה מול הר נבו, מתחת לעיני משה רבנו.

יריחו העיר הראשונה שכבשו בני ישראל בכניסתם לארץ ישראל. כיבוש העיר היה בדרך נס. בני ישראל סבבו את חומת העיר הבצורה פעם אחת ביום במשך שבוע, כאשר בראשם הולכים שבעה כוהנים ביחד עם ארון הברית, וביום השביעי הקיפו שבע פעמים, תקעו בשופרות והריעו, ואז החומה 'נפלה תחתיה', והם פרצו לתוך העיר. כך, בהושענא רבה מבצעים שבע הקפות עם אתרוג ולולב.

  • בליל הושענא רבה התקיימו שני שיעורים מרתקים מהרבנים חגי בן-ארצי ואברהם בלס.
  • בתפילה הבוקר בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו, השתתפו כ-50 איש. "הייתה תפילה בשמחה, ובתקווה שנחזור להתפלל ביריחו בציבור גדול כמו בעבר, כאשר היינו ממלאים את כל הרחבה בלולבים", אומרת ארנה קובוס. "יהי רצון שנחזור ליריחו בקדושה".
  • ראה את המאמר המעמר של קול היהודי

בסרטון: לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - השיעור של הרב ד"ר חגי בן-ארצי על אמירת הלל בתאריכים שמציינים גאולת ישראל בימנו


שמע את השיעור:   
--:--
  
   הורדה למכשיר MP3: הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

בסרטון: לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - השיעור של הרב אברהם בלס על יריחו בתלמוד הירושלמי


שמע את השיעור:   
--:--
  
   הורדה למכשיר MP3: הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

בתמונה: הקפות של הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו

הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
עוד תמונות