בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו ובסביבתה

לימוד ליל הושענה רבה תשע"ו בבית חגלה

בהתאם למסורת בהושענא רבה זוכרים את הקפות יריחו וכיבוש הארץ.

לכן נוהגים ללמוד בליל הושענא רבה בבית חגלה, ובבוקר להתפלל ותיקין בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל ביריחו. גם השנה למדנו בלילה בהשתתפות הרב שמעון בן ציון אשר הגיע מחברון ע"ה, והרב אברהם בלס, אשר מלמד פעם בחודש סוגיות מן התלמוד הירושלמי כל השנה. השתתפותם חיזקה את המקום ונתנה חוסן רוחני. שניהם ידידים ותיקים שהחפת להם.

הן ירבו נחת ושמחה.

ארנה קובוס

א- השיעור של הרב שממעון בן-ציון

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--
 

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- שיעורו של הרב אברהם בלס

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--
 

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור