בעזרת ה' יתברך

מה בין הושענא רבה ליריחו?

הושענא רבה בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל ביריחו
הושענא רבה בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל

מידי שנה, בליל הושענא רבה לומדים תורה כל הלילה בבית חגלה על פני יריחו ובבוקר מתפללים ביריחו, בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל.

כל זה לזכר כיבוש יריחו, כאשר בימי יהושע בן נון, בני ישראל סבבו את חומות יריחו הבצורה פעם אחת ביום במשך שבוע, ובראשם הלכו שבעה כוהנים ביחד עם ארון הברית. וביום השביעי הקיפו את העיר שבע פעמים, תקעו בשופרות והריעו. ואז החומות נפלו – בעצם, נבלעו בתוך האדמה בתהליך ניסי – ועם ישראל פרצו לתוך העיר.

כך, בהושענא רבה מבצעים שבע הקפות עם אתרוג ולולב סביב הבימה בבית הכנסת.

מקורות

 1. בתלמוד הירושלמי (סוכה פ"ד ה"ג), נאמר שהיו מקיפים שבע פעמים ביום הושענא רבה, זכר לנס שנעשה ביריחו.
 2. רבי אלעזר בעל ה"רוקח" מביא מדרש: "למה מקיפין שבע פעמים זכר ליריחו, לפי שיריחו תחלת המלחמות של ארץ ישראל, וכל ראשית להקב"ה, ... וליריחו שבע חומות".
 3. על פי הקבלה מובא על ידי רבינו בחיי בן אשר, תלמידו של הרשב"א, בספרו כד הקמח: "ההקפה שהיו ישראל מקיפים את יריחו בכל יום פעם אחת ובשביעי ז' פעמים, הכל היה רמז לשכינה שהיה כלולה משש קצוות, ולכן חלה מידת הדין על יריחו, ונפלה החומה תחתיה, וכן היו ישראל במקדש מכפרים על ידי המזבח, ומידת הדין היתה חלה על האויב, ולא היה להם רשות לבוא כנגד ישראל, וכן לעתיד תחזור השכינה לבית קדשי הקדשים, ותחול מדת הדין בשונאיהן של ישראל, אשר הציקום ושעבדו בהם".

הושענא רבה תשפ"ג בבית חגלה

מידי שנה, בליל הושענא רבה לומדים תורה כל הלילה בבית חגלה על פני יריחו ובבוקר מתפללים ביריחו, בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל.

השנה, הרב ד"ר חגי בן-ארצי נתן לנו שיעור על הנס שהתרחש בהושענא רבה במלחמת יום כיפור בקרב על תעלת סואץ, ושילב מורשת קרב ומפות בשיעור.

בבוקר, התפללנו שחרית חגיגית של הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו.

שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי

שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי בבית חגלה

תמונות

שיעורו של הרב חגי בן ארצי בבית חגלה על פני יריחו
שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי בבית חגלה
שיעורו של הרב חגי בן ארצי בבית חגלה על פני יריחו
שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי בבית חגלה - מורשת קרב
הגעה לבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו בנץ החמה
הגעה לבית הכנסת שלום על ישראל בנץ החמה
אמירת הלל בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
אמירת הלל בבית הכנסת שלום על ישראל
הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הקפות הושענא רבה ב-שלום על ישראל

עוד תמונות

צילום: יונתן גורמזנו.


הושענא רבה תשפ"ב

מידי שנה, בליל הושענא רבה לומדים תורה כל הלילה בבית חגלה על פני יריחו ובבוקר מתפללים ביריחו, בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל.

השנה, הרבנים יוסי פלאי ושמעון בן- ציון , שניהם ידידים ותיקים של יריחו, מסרו שיעורים בליל הושענא רבה בבית חגלה.

לצערנו, התפילה החגיגית בבית הכנסת שלום על ישראל בוטלה על ידי הצבא "מסיבות בטחוניות", אז התפללנו, בשמחה וברוב עם, עם התושבים החדשים של בית חגלה בבית הכנסת של היישוב.

שיעורו של הרב יוסי פלאי

שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

--:--
  

שיעורו של הרב שמעון בן-ציון

שיעורו של הרב שמעון בן-ציון בסוכה של משפחה הגרה בבית חגלה

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

--:--
  

תמונות

שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה על פני יריחו
שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה
שיעורו של הרב שמעון בן-ציון בסוכה של משפחה הגרה בבית חגלה על פני יריחו
שיעורו של הרב שמעון בן-ציון בסוכה של משפחה הגרה בבית חגלה
לילה ירח מדברי בבית חגלה מול הר נבו
לילה ירח מדברי בבית חגלה מול הר נבו

עוד תמונות


הושענא רבה תש"פ

 • השנה (תש"פ), למדנו בלילה בהשתתפות הרב יוסי פלאי , שלימד על המשמעות של משיח בתקופתנו. בבוקר יצאנו אוטובוס מלא לתפילה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו, הנמצא ממש סמוך לתל יריחו, שכבש יהושע בן נון.

שיעורו של הרב יוסי פלאי - המשמעות של משיח בתקופתנו

שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

תמונות של השיעור בבית חגלה ושל התפילה ביריחו

שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה על פני יריחו
לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב יוסי פלאי
ארנה קובוס נותנת הדרכה בנושא הפסיפס של בית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
ארנה קובוס נותנת הדרכה בנושא הפסיפס של בית הכנסת
תפילת הלל עם לולב ואתרוג בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
תפילת הלל עם לולב ואתרוג
שבע הקפות עם לולב ואתרוג בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
שבע הקפות עם לולב ואתרוג

עוד תמונות


הושענא רבה תשע"ט

 • כמדי שנה למדנו בליל הושענא רבה בבית חגלה על פני יריחו. הרב ד"ר חגי בן-ארצי מסר שיעור על החזון הציוני של הגאון מוילנה. הרב שמעון בן-ציון מסר שיעור בנושא "תורה ציוה לנו משה".
 • בבוקר על הנץ, התפללנו ותיקין בבית הכנסת העתיק "שלום על ישראל" ביריחו. השתתפה קבוצת בחורים ומשפחות שהתפללו בהתלהבות ושמחה.

שיעורו של הרב חגי בן-ארצי – החזון הציוני של הגאון מ-וילנה

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב ד"ר חגי בן-ארצי

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

שיעורו של הרב שמעון בן-ציון – תורה ציוה לנו משה

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב שמעון בן-ציון

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל

תפילת הושענא רבה ב-שלום על ישראל

תמונות מהאירוע

שיעורו של הרב שמעון בן-ציון בליל הושענא רבה בבית חגלה על פני יריחו
לימוד ליל הושענא רבה בסוכה בבית חגלה
יוצאים מבית חגלה לכיון יריחו בנץ החמה
יוצאים מבית חגלה לכיון יריחו בנץ החמה
הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו

עוד תמונות


הושענא רבה תשע"ח

 • בליל הושענא רבה התקיימו שני שיעורים מרתקים מהרבנים חגי בן-ארצי ואברהם בלס.
 • בתפילה הבוקר בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו, השתתפו כ-50 איש. "הייתה תפילה בשמחה, ובתקווה שנחזור להתפלל ביריחו בציבור גדול כמו בעבר, כאשר היינו ממלאים את כל הרחבה בלולבים", אומרת ארנה קובוס. "יהי רצון שנחזור ליריחו בקדושה".
 • ראה את המאמר המעמר של קול היהודי

שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי: אמירת הלל בתאריכים שמציינים גאולת ישראל בימנו

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב ד"ר חגי בן-ארצי

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

שיעורו של הרב אברהם בלס: יריחו בתלמוד הירושלמי

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב אברהם בלס

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

תמונות מהאירוע

בתמונה: הקפות של הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
עוד תמונות 

הושענא רבה תשע"ז

 • כנהוג מדי שנה, התקיים לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה על פני יריחו, בהשתתפות הרב ד"ר חגי בן-ארצי והרב שמעון בן-ציון.
 • בבוקר בנץ התפללנו בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל ביריחו בלווי צה"ל. הלולב כסמל לאחדות ישראל מופיע גם בכיכר הפסיפס. הלולבים הציפו את בית הכנסת.

תצפית לילית אל הר נבו עם הרב ד"ר חגי בן-ארצי

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - בתצפית המדברי עם הרב ד"ר חגי בן-רארצי

שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי – האושפיזין של דוד המלך

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב ד"ר חגי בן-ארצי

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

תמונות מהאירוע

בתמונה: הקפות של הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
עוד תמונות 

הושענא רבה תשע"ו

 • השנה למדנו בלילה בהשתתפות הרב שמעון בן ציון, אשר הגיע מחברון ע"ה, והרב אברהם בלס, אשר מלמד פעם בחודש סוגיות מן התלמוד הירושלמי כל השנה. השתתפותם חיזקה את המקום ונתנה חוסן רוחני. שניהם ידידים ותיקים שהחפת להם.

שיעורו של הרב שממעון בן-ציון – הקשר בין הקפות המזבח במקדש והקפות חומות יריחו

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב שמעון בן-ציון

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

שיעורו של הרב אברהם בלס – חג הסוכות: יחסי חומר ורוח

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב אברהם בלס

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
     
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

תמונות מהאירוע

בתמונה: הקפות של הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה על פני יריחו
עוד תמונות 

הושענא רבה תשע"ה

 • כמדי שנה, בליל הושענא רבה למדנו תורה כל הלילה בבית חגלה מול הר נבו, לעיני משה רבנו. קיימנו לימוד עם הרב שמעון בן ציון שדיבר על "ארץ ישראל והצדק החברתי" ועם הרב ד"ר חגי בן ארצי שדיבר על "ברית ערבות מואב וערבות יריחו".
 • לפני השיעור של הרב ד"ר חגי בן ארצי, קיימנו תצפית לילית אל הר נבו, שנמצא מול בית חגלה מעבר לירדן.
 • ביום רביעי, בוקר הושענא רבה, הייתה תפילת ותיקין חגיגית בבית הכנסת של בית חגלה.

שיעורו של הרב שמעון בן-ציון – ארץ ישראל והצדק החברתי

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב שמעון בן-ציון

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

שיעורו של הרב חגי בן-ארצי – ברית ערבות מואב וערבות יריחו

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב ד"ר חגי בן-ארצי

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
     
מאמר: מקורות ברית ערבות מואב - הרב ד"ר חגי בן ארצי

תמונות מהאירוע

לימוד הושענא רבה בבית חגלה
לימוד הושענא רבה בבית חגלה
עוד תמונות 

הושענא רבה תשע"ד

 • כמידי שנה, בליל הושענא רבה לומדים תורה כל הלילה בבית חגלה מול הר נבו, מתחת לעיני משה רבנו. השנה השתתפו הרב שמעון בן ציון מקרית ארבע, הרב ד"ר חגי בן ארצי והרב אברהם בלס, ראש מכון תלמוד הירושלמי.
 • היינו כ-30 איש, ביניהם ותיקים אוהדי יריחו ובניהם מבית אל, כוכב השחר ולוד. בבוקר, לפני הנץ, זכינו להגיע לבית הכנסת העתיק שלום על ישראל ביריחו, ושם התפללנו בהתלהבות.

שיעורו של הרב שמעון בן-ציון – מעלתה של הערבה

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב שמעון בן-ציון

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

שיעורו של הרב חגי בן-ארצי – כיבוש עבר הירדן

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב ד"ר חגי בן-ארצי

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

שיעורו של הרב אברהם בלס – אכילת האתרוג

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב אברהם בלס

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

תמונות מהאירוע

בתמונה: מגיעים ליריחו על הנץ לתפילת הושענא רבה
מגיעים ליריחו על הנץ לתפילת הושענא רבה
עוד תמונות 

הושענא רבה תשע"ג

 • בליל הושענא רבה למדנו עם ד"ר חגי בן ארצי בבית חגלה על משה רבנו העולה על הר נבו- פרשה וזאת הברכה.
 • בבוקר הגענו לבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו לשם תפילה ,זכינו למניין והשמחה הייתה גדולה. אחרי התפילה, ארנה קובוס נתנה הדרכה על המיוחדות של הפסיפס בבית הכנסת שלום על ישראל
 • זוכרים עדיין בהושענא רבה שהינו ממלאים את כל הרחבה ממתפללים. עוד נשוב!

שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי - פרשה וזאת הברכה: משה רבנו עולה על הר נבו

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה - עם הרב ד"ר חגי בן-ארצי

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

  
--:--
  
  

ארנה קובוס – הרצאה על הפסיפס של בית הכנסת שלום על ישראל

בית כנסת שלום על ישראל - תסדיר הפסיפס
                                סידור הפסיפס של בית הכנסת

ההרצאה נתנה אחרי התפילה החגיגית שהתקיימה בבית הכנסת שלום על ישראל בבוקר הושענא רבה.

  
--:--
  
  
הפסיפס של בית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הפסיפס של בית הכנסת שלום על ישראל

תמונות מהאירוע

בתמונה: חבטת ערבה בסוף תפילת שחרית של הושענא רבה
חבטת ערבה בסוף תפילת שחרית של הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
עוד תמונות 

הושענא רבה תשע"ב

 • בליל הושענא רבה למדנו בבית חגלה עם הרב יוסי פלאי, שנתן לנו שיעור על דוד המלך, לרגל האושפיזין שלו. יובל אהרוני ממצפה יריחו גם נתן שיעור על שמחה וששון. קראנו את ספר דברים עם ר' יוסף קובוס.

שיעורו של הרב יוסי פלאי – דוד המלך

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

--:--
  

שיעורו של יובל אהרוני – שמחה וששון

--:--
  

תמונות מהאירוע

בתמונה: לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה עם יובל אהרוני
לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה עם יובל אהרוני
עוד תמונות 

הושענא רבה תשע"א

 • אור ליום רבעי כ"א, לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה; הלימוד לזכרם של יצחק וטלי אימס הי"ד. חבר הכנסת הרב בן ארי נתן לנו שיעור בסוכה של בית חגלה.
 • צאנו לסיור לילי לאור הירח בוואדי נוחיל, וחזרנו ללמוד.
 • בנץ החמה, התפללנו שחרית של הושענא רבה בבית הכנסת של בית חגלה.
הושענא רבה בבית חגלה

שיעורו של הרב ד"ר מיכאל בן-ארי: שמחת בית השואבה

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

--:--
  

דברי התורה של הרב יוסף קובוס

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

--:--
  

תמונות מהאירוע

בתמונה: לימוד ליל הושענא רבה בסוכה בבית חגלה
לימוד ליל הושענא רבה בסוכה בבית חגלה על פני יריחו
עוד תמונות