logo עמותת תרבות ומורשת יריחו logo

נחל אלישע

מעין אלישע

נחל אלישע התחיל בתור היאחזות, אבל עקב מצב הביטחוני והחלטת הממשלה לא להקים ישובים חדשים, נעשה בסיס צבאי. אחרי ההתפרעויות בראש השנה תשס"א ואחרי שריפת בית הכנסת שלום על ישראל, מח"ט הבקעה אישר לנו להיכנס לנחל אלישע, כדי לאפשר המשך לנוכחות יהודים סביב ליריחו. קיבלנו מבנה לשבעה חודשים. שם היו תפילות ולימודים כל יום מקבוצות שונות, ימי עיון עם רבנים חשובים, ואירועים מיוחדים.

קריאת המגילה באלישע

לצערינו, המח"ט החלף ולא קיבלנו אישור להשאר שם, ובחג השבועות נאלצנו לצאת משם.

סעודת פורים באלישע

בכל זאת, מנהלת העמותה נשארה מחוץ לבסיס, לפעמים לבד ולפעמים עם בניה ולפעמים עם עוד אנשים, לפעמים בלילה ולפעמים ביום, עד שהמח"ט החדש אישר להקים מדרשה בעין חוגלה.

נגינה באלישע


עמותת תרבות ומורשת יריחו
052-869-9300, 02-940-9038 .טל
email: jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687
תרומות: בנק דיסקונט, סניף רוממה מס' 67, חשבון מס' 212504
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6

נופש ומרפא
דף שער
תרומות
השקפת העמותה
מה חדש
גלריית תמונות
"היה היה" - סיפורי התחלה
תיירות ונופש
מאחזים
מפות
צור קשר
אתרים מומלצים
English
פעילות
אירועים
שיעורים
פעילים דרושים
אתרים ביריחו
תל יריחו
אלישע
עין חוגלה
שלום על ישראל
בית כנסת "נערן"
ארמונות החשמונאים
סככה
מעברות הירדן
גלגל
דביר
אבן בהן בן ראבן
בוכים