בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
  • מאמרים
    • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

כוח האדמה

ב"ה

המציאות הארץ ישראלית חורצת את דינה בזכות האדמה...

המציאות הארץ ישראלית חורצת את דינה בזכות האדמה כמו שנאמר: "האדמה הזאת קודש היא לכם".

בפר' בהר, נכתב בפרוש שאין אנו בעלי בתים בארץ. אין מכירת קרקעות, אלא רק בתים, יבול, שדות וכו'. האדמה היא של הקב"ה ושטח האדמה עובר לדורות בירושה.
בטקסי הטיהור של המצורע, השוטה והנזיר, היסוד הבולט הוא האדמה. אותו מערבבים ביסודות נוספים, שונים בכל מקרה.

התורה שלנו אינה ערטילאית, (בעל תשובה צריך להתודות בפה ובלב ואז חטאיו מתכפרים). לא כך כתוב בתורה. החוטא נפגע ממש בגופו והכהן בודק אותו. בשום מקום אין התייחסות לבדיקה האם הוא עשה תשובה או התוודה אלא הבדיקה היא אם הפגם הגופני חולף ואז מגיע הטיהור.

גם הטהור הוא גופני, עם חפצים סמליים המתארים את התשובה: אצל המצורע, שני הצפורים, האזוב והארז. אצל השוטה המים המאררים- בוץ עם שם ה'.

מעמד האדמה בחיינו קושר אותנו חזק אליה. כוחה להעביר חיות, וטיהור כאחת.

בית המקדש נהרס...

במהלך הדורות, בית המקדש נהרס. האדם הלך והתרחק מהאדמה מאוד, עד כי הפר את האזון העדין ביסודות גופו ורוחו. הגוי מן המערב איבד איזון זה יותר מן הגוי בעולם השלישי שאוכל שקצים ונבלות. כיוון שהאחרון עדיין שומר על הקשר אל האדמה. האדם המערבי המרוחק מן האדמה וממעשי ה' בכלל הוא מאוד מסוכן כי מדותיו אינן מאוזנות. הוא בדרך כלל מרותק לעצמו, נוחיותו ויצריו, אינו נותן דין וחשבון לאף אחד.

תולדות אירופה לימדו אותנו מה רבה אכזריותם של הגוים כלפי העמים השונים, בעיקר כלפי יהודים. אמונתם דאז לקדושות התחלפה היום להפקרות ומתירנות שיסודם בכפירה.
שיבתה של כנסת ישראל ציונה מהווה מהפכה של תשובה ארצה, המעוררת את הקשר שלנו אל על ומחוללת בנו התייצבות לפניו ברוך הוא.

ארנה קובוס,בית חגלה


מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים ), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור