בעזרת ה' יתברך

השיעור הקבוע של הרב דורון רוזיליו בבית חגלה

עשרות תושבי אזור הבקעה באים כל שבוע לבית חגלה על פני יריחו לשמוע ולהשתתף בשיעור של הרב דורון רוזיליו. השיעורים הם לאורה של התורה של הרב נחמן מברסלו.

השיעורים האחרונים


פרשה כי תשא, יציאת מצרים - תשע"ז


פרשה בהר, היובל - תשע"זפרשה חוקת, החטא של משה רבנו - תשע"ז