בעזרת ה' יתברך

ימי עיון באווירה ארץ ישראלית בבית חגלה

מפגש 30 – מרחשון תשע"ח

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי: ממלחמה נגד חילול השם ועד קידוש השם – מבור תחתיות ועד פסגת הרום

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

מפגש 31 – לקראת חנוכה תשע"ח

שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על יריחו במלחמות החשמונאים

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 32 – טבת תשע"ח

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי: יחסי רב תלמיד

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

מפגש 33 – שבט תשע"ח

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי: דמות המורה האידאלי

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 34 – אדר תשע"ח

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי: היפוכו של פורים

נושא השיעור: היפוכו של פורים – תפקיד האדם לתקן את העולם, דבר שעמלק מתנגד לו.

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 35 – עצמאות תשע"ח

שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על ההכרה בנס של מלחמת השחרור

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 36 - סיון תשע"ח

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי - המדבר

מקורות:
מקורות
עיין במקורות השיעור

נושא השיעור: בין אדם למקום ובין אדם לחברו – לפי התלמוד הבבלי ולפי התלמוד הירושלמי.

  • נזיר – נזירות לא הדרך המועדפת
  • סוטה – שלום בית חשוב יותר, אפילו אם צריך למחוק את שם השם
  • אמירת שלום – למרות ששלום אחד מהשמות של הקדוש ברוך-הוא, ואמירת שם השם אסור, אמירת שלום מקרב אדם לחברו.

שמע או הורד את השיעור באודיו

  
--:--
  
  הורדה למכשיר MP3   הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי - מכתב אישי לרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

לרגל 70 שנה למדינה, הרב ד"ר חגי בן-ארצי כותב מכתב אישי לאחד ממייסדי הציונות - לרב אברהם יצחק הכהן קוק ז"צל...


שמע או הורד את השיעור באודיו

  
--:--
  
  הורדה למכשיר MP3   הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 37 - תמוז תשע"ח

שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי: מגלת המרד והחורבן – יוסף בן מתתיהו

הרב ד"ר חגי בן ארצי ממשיך את סדרת השיעורים בתוך מגלת המרד והחורבן, הדן במרידות נגד שלטון רומי. היום דנים על יוסף בן מתתיהו.


שמע או הורד את השיעור באודיו

  
--:--
  
  הורדה למכשיר MP3   הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 38 - אלול תשע"ח

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי - סודה של התשובה


מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

שמע או הורד את השיעור באודיו

  
--:--
  

הורדה למכשיר MP3   הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 41 - כסלו תשע"ט

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי - חנוכה


מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

שמע או הורד את השיעור באודיו

  
--:--
  

הורדה למכשיר MP3   הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...