בעזרת ה' יתברך

כמה מהסיורים שהיו באתרים של יריחו בשנה תשע"ג ותשע"ד

פסח תשע"ד ביריחו

מאת: ארנה קובוס

ב-י"ד ניסן, 120 איש חגגו את ליל סדר בגלגל והתפללו אצלנו בבית חגלה. חלק לנו בחווה. את האירוע אירגן דביר רביב.

ב-ט"ז ניסן בחול המועד, ביקרנו עם קבוצה של 31 אנשים בבתי הכנסת של יריחו, שלום על ישראל ונערן, בארמונות החשמונאים ובמערות הקבורה של כהני בית שני. הפסקת צהריים הייתה בבית חגלה.

למחרת ב-י"ז ניסן בחול המועד, טילנו באזור הגילגל המקראית עם 20 איש.

גם חגי בן ארצי ביקר עם קבוצה נוספת בבית חגלה.

ביום כ' ניסן ערב שבעי של פסח, ביקרנו עם 100 איש מבית שמש בבתי הכנסת, במעברות הירדן, בגבעת הערלות והעתיקות של בית חגלה.

האנשים נהנו מאוד.

יום שכולו יריחו


יום שכולו יריחו - תמונות דורון דורי

ביקור בבתי הכנסת ביריחו


סיור פסח ביריחו ובמעברות הירדן

 


חנוכה תשע"ד ביריחו

סיור בבתי הכנסת של יריחו


הסיור בבתי הכנסת שלום על ישראל ונערן - תמונות: פיק עדי

הביקור בתל יריחו התבטל מטעמי בטחון.

הביקור בבתי הכנסת שלום על ישראל ונערן ביריחו התקיים בהתרגשות רבה. הגלויים על הפסיפס מעוררים הערכה עמוקה לקהילה העתיקה שגרה כאן.

בביקור בנערן מרגש מאוד לראות את עוצם היצירתי הזה של הקהילה העתיקה, יחד עם רגשי עצב ורוגז על ההשחתה של הפסיפס.

ארנה קובוס


סיור בהגילגל המקראית


סיור במעבר הירדן, בגבעת הערלות ובחגלה העתיקה

בכבוש יהושע את הארץ, אחרי עוברו את הירדן, היה מחנהו הראשון בגילגל: "והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון וחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו" (יהושע ד', י"ט).

המקום נקרא גִלגַל, על ששם מלו את עצמם ישראל: "היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה" (הושע ה', ט').

במקום זה הוקם המשכן שעמד 14 שנה. קדושת המקום נשמרה בדורות הבאים. כאן נמשח שאול למלך, להבדיל, כאן גם היה מרכז פולחן לעבודה זרה בתקופת המלוכה.

לכאן הובראו שנים עשר האבנים שהוצאו ממצב רגלי הכהנים כשעברו את הירדן. אבנים אלו הן אות לדורות שביבשה עברו בני ישראל את הירדן.

שמע את השיחה שליוותה את הסיור - מאת ארנה קובוס

שמע לחץ כאן לשמוע את השיעור   הורד (לחצן ימני)


סיור בארמונות החשמונאים ובמערות הקבורה של כוהני בית שני


הסיור במערות הקבורה של כוהני בית שני ובארמונות החשמונאים - תמונות: רפי שאובי

ביריחו אנו זוכים להרבה אתרי קודש. ביניהם יש לנו את ארמונות החשמונאים עם ארמונו השלישי של הורדוס ומערות הקבורה מבית שני. ממצאים אלה הם נכסים מאוד יקרים לנו כי אין הוכחות אחרות לתקופה הזו- חשמונאים.

מערות הקבורה מוכיחים שיריחו בבית שני זו העיר השנייה בגודלה אחרי ירושלים. כל יריחו הייתה מיושבת ע"י כוהנים שעבדו בירושלים וחיו ביריחו. הנה כאן עדות על חיי בית שני. יריחו ממשיכה גם בבית שני לתפקד כעיר קודש שיושבים בה רק כוהנים לעומת הנביאים שישבו בה בבית ראשון.

מערות הקבורה והארמונות נמצאים בסכנה גדולה בגלל שהערבים כבר ממשו את חמדתם ובונים שם.

בארמונות החשמונאים יש לנו ששה שלבי בניה, מ-170 לפני הספירה ועד 70 לאחר הספירה, מלכותו של הורדוס. שלושה ארמונות, לחשמונאים עוד שלושה להורדוס והיפודרום. תקופה של שפע עם בצועים נועזים בתחום הבניה בעיקר אצל הורדוס.

תקופה המעמידה סימני שאלה. זו התקופה האחרונה לפני החורבן. תקופה של שפע ואושר.

מדריכה את הטיולים ארנה קובוס מנהלת עמותת מורשת ותרבות ביריחו המנהלת מאבק על יריחו מאז הסכמי אוסלו.

שמע את השיחה שליוותה את הסיור - מאת ארנה קובוס

שמע לחץ כאן לשמוע את השיעור   הורד (לחצן ימני)


סוכות תשע"ד ביריחו

סיור בבתי הכנסת של יריחו

בית הכנסת שלום על ישראל ותל יריחו

בית כנסת שלום על ישראל ביריחו
מהסמלים שבמרכז הפסיפס
תל יריחו - הבית של רחב
תל יריחו - הבית של רחב
בית כנסת שלום על ישראל ביריחו
הכיתוב בפסיפס

בית הכנסת נערן

בית כנסת נערן ביריחו - הפסיפס
דמויות חוית בפסיפס
בית כנסת נערן ביריחו - הפסיפס
הערבים פגעו בפסיפס
בית כנסת נערן ביריחו - הפסיפס
צורת גלגל בפסיפס

בב-ג' חול המועד סוכות, סירנו בבתי הכנסת העתיקות של יריחו, שלום על ישראל ונערן. בבית הכנסת נערן הוצאת הפסיפס נמשכת בתוך האתר. ארנה קובוס נתנה את ההדרכה בשני בתי הכנסת. בסיור בשלום על ישראל עשינו תצפית אל תל יריחו, וארנה קובוס מסרה דברים גם בנוגע לתל יריחו (בסוף ההדרכה על שלום על ישראל).

סיור מודרך בבית הכנסת שלום על ישראל

שמע לחץ כאן לשמוע את השיעור   הורד (לחצן ימני)

סיור מודרך בבית הכנסת נערן

שמע לחץ כאן לשמוע את השיעור   הורד (לחצן ימני)


סיור בארמונות החשמונאים ובמערות הקבורה של כוהני בית שני


תמונות מהסיור

בארמונות החשמונאים קשה לראות את חילול הארמונות, הריסת השחזור של אהוד נצר ז"ל בארמונו של הורדוס ובארמונו של ינאי...ארנה קובוס.


השחתת הפסיפס בבית הכנסת נערן

שחתת בנערן    שחתת בנערן    שחתת בנערן
הפסיפס העתיק בבית הכנסת נערן - אבנים נלקחו ממנו לאחרונה

מאת: ארנה קובוס

בביקורנו בנערן היום מצאנו לקויים חמורים בפסיפס, מהם סימנים ברורים של הוצאת אבנים מן המקום. זו ממש גנבת עתיקות, מסורת עתיקה שלנו, שאין עוררין, הולכת ומתכלה בגלל הרשלנות השלטונות כולל רשות העתיקות והאזרחים שאינם מבקרים במקום.

חייבים להפסיק את ההשתוללות הזו!


סיור מודרך בבית הכנסת נערן ביריחו – פסח תשע"ג

בית הכנסת נערן - יריחו ג'אבו ארליך מדריך בנערן - פסח תשע"ג

בחול המועד פסח סיירנו ביריחו. ג'אבו ארליך הדריך כבוצה של כ-100 איש בבית הכנסת העתיק נערן.

שמע או הורד ב-MP3!

הסיור המודרך של ג'אבו ארליך

שמע לחץ כאן לשמוע את השיעור
 הורד (לחצן ימני) להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...


סיורים ביריחו בחול המועד סוכות תשע"ג

סיור בגילגל המקראית, מעברות הירדן וגבעת הערלות

מעברות הירדן מעברות הירדן - סוכות תשע"ג

ביום ג' הגיעו ששה רכבים לסבוב סביב לאזור גלגל. באותו יום ד"ר חגי בן ארצי הביא עוד קבוצה של 10 רכבים סביב לאזור גלגל.


תל יריחו ובתי הכנסת ביריחו: נערן, שלום על ישראל


בית הכנסת נערן - סוכות תשע"ג

בחול המועד סוכות, ביקרנו בשלושה אוטובוסים בבתי הכנסת ביריחו. קודם בקרנו בנערן. כל קבוצה קיבלה הדרכה בנפרד מן המדריך שלה. המבקרים הוזהרו שלא לדרוך על הפסיפס.

ארנה קובוס נתנה הדרכה על בית הכנסת נערן...

שמע את ההדרכה לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני) להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

בית הכנסת שלום על ישראל בסוכות תשע ג
בית הכנסת שלום על ישראל בסוכות תשע"ג. צילום: ארי ז זיבוטוסקי

בבית הכנסת שלום על ישראל, ארנה קובוס נתנה שיעור על החשיבות של יריחו...

שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני) להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

רוצה לדעת עוד?

קרא עוד על בית כנסת נערן   קרא עוד על בית כנסת שלום על ישראל


ארמונות החשמונאים ומערות הקבורה של החשמונאים

תמונות: אלעד (http://www.htour.co.il)

ארנה קובוס נתנה הדרכה על מערות הקבורה ועל ארמונות החשמונאים.

שמע את ההדרכה על מערות הקבורה לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני) להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

בחול המועד סוכות בקרנו בארמונות החשמונאים, מערות הקבורה – הנחשפות בפעם הראשונה– וארמונו של הורדוס. מצערת מאוד העובדה שהערבים בונים שם חופשי והממצאים נמצאים בסכנה גלויה.

תודה לאלעד על התמונות היפות.

רוצה לדעת עוד?

קרא עוד על ארמונות החשמונאים   קרא עוד על מערות הקבורה של החשמונאים