בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו ובסביבתה

 

סיורים ביריחו בחול המועד סוכות תשע"ג

סיור בגילגל המקראית, מעברות הירדן וגבעת הערלות

מעברות הירדן מעברות הירדן - סוכות תשע"ג

ביום ג' הגיעו ששה רכבים לסבוב סביב לאזור גלגל. באותו יום ד"ר חגי בן ארצי הביא עוד קבוצה של 10 רכבים סביב לאזור גלגל.


תל יריחו ובתי הכנסת ביריחו: נערן, שלום על ישראל


בית הכנסת נערן - סוכות תשע"ג

בחול המועד סוכות, ביקרנו בשלושה אוטובוסים בבתי הכנסת ביריחו. קודם בקרנו בנערן. כל קבוצה קיבלה הדרכה בנפרד מן המדריך שלה. המבקרים הוזהרו שלא לדרוך על הפסיפס.

ארנה קובוס נתנה הדרכה על בית הכנסת נערן...

שמע את ההדרכה לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני) להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

בית הכנסת שלום על ישראל בסוכות תשע ג
בית הכנסת שלום על ישראל בסוכות תשע"ג. צילום: ארי ז זיבוטוסקי

בבית הכנסת שלום על ישראל, ארנה קובוס נתנה שיעור על החשיבות של יריחו...

שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני) להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

רוצה לדעת עוד?

קרא עוד על בית כנסת נערן   קרא עוד על בית כנסת שלום על ישראל


ארמונות החשמונאים ומערות הקבורה של החשמונאים

תמונות: אלעד (http://www.htour.co.il)

ארנה קובוס נתנה הדרכה על מערות הקבורה ועל ארמונות החשמונאים.

שמע את ההדרכה על מערות הקבורה לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני) להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

בחול המועד סוכות בקרנו בארמונות החשמונאים, מערות הקבורה – הנחשפות בפעם הראשונה– וארמונו של הורדוס. מצערת מאוד העובדה שהערבים בונים שם חופשי והממצאים נמצאים בסכנה גלויה.

תודה לאלעד על התמונות היפות.

רוצה לדעת עוד?

קרא עוד על ארמונות החשמונאים   קרא עוד על מערות הקבורה של החשמונאים

הושענא רבה תשע"ג ביריחו

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה

בליל הושענא רבה למדנו עם ד"ר חגי בן ארצי בבית חגלה על משה רבנו העולה על הר נבו- פרשה וזאת הברכה.

שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני) להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...


תפילת שחרית של הושענא רבה ב-שלום על ישראל

תמונות מליל הושענה רבה בבית חגלה ושל התפילה למחרת בבוקר ב-שלום על ישראל
בית כנסת שלום על ישראל - תסדיר הפסיפס
                    סידור הפסיפס של בית הכנסת

בבוקר הגענו לבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו לשם תפילה ,זכינו למניין והשמחה הייתה גדולה.

זוכרים עדיין בהושענא רבה שהינו ממלאים את כל הרחבה ממתפללים. עוד נשוב!

ארנה קובוס נתנה הדרכה על המיוחדות של הפסיפס בבית הכנסת שלום על ישראל...

שמע את השיחה לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני) להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...