בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו ובסביבתה

 

נטיעות פפאיות בבית חגלה בעזרת מתנדבים מקוריאהה


ערב שבועות, ביום שלישי בבוקר, הגיעה קבוצת קוריאנים גדולה לנטוע פפיה אצלנו בשטח חדש בבית חגלה. הכל היה מוכן מראש , המארגן שלהם, שמעון לי, תלה שלט גדול בקוריאנית המצטט פסוק מישעיהו הקורא להפריח את המדבר. הם באים ברוח משיחית לעזור לישראל לקוממיות לקיים את תפקידו בעולם.

בעונה הזו אין אפשרות לנטוע אלא צמחים שאוהבים חום. לכן החלטתי ללכת על פפיה בע"ה.

הקבוצה הגיעה קיבלה הסבר מפי ארנה קובוס על חשיבות האזור גילגל המקראית, על בית חגלה המקראית ועל החשיבות של השיתוף פעולה עם הגוים שמבינים את תפקידם של ישראל, במיוחד בתקופה הזאות.

צמח לכל איש, כולם צעדו לכיוון השטח החדש והניחו את השתילים הצעירים בבורות המושקים. הם אפילו קשרו פתק עם שמם. בע"ה יהיה קשר טוב בינינו בעתיד.

יהי רצון שהשדה יצליח ונוכל לנטוע עוד.

ארנה קובוס