בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
  • מאמרים
    • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

שיעורי תורה

כל השיעורים


שיעורים קבועים בבית חגלה:

הרב חגי בן ארצי

הרב דורון רוזיליו

רבנים אורחים בבית חגלה:

שיעורים


הכולל ביריחו:

שיעורים


שיעורים בבתי הכנסת של יריחו:

שיעורים


בנושא יריחו:

שיעורים


לומדים תורה ביריחו - תמונות וסרטונים:

תשע"א

תשע"ב


שיעורים של רבנים אורחים בבית חגלה

הרב ישראל אריאל - ראש מכון המקדש

יסוד המקדש ביריחו

כנס על בקעת יריחו - לרגל 11 שנים לבית חגלה

ראש חודש מנחם אב תשע"ב

תקציר השיעור

אחרון המרצים, הרב ישראל אריאל ממכון המקדש, גילה רזים מעניינים מאד על אודות משמעותה של יריחו לעניין קדושתה של הארץ והחיבה אליה, ומעל לכול על הקשר ההדוק בין יריחו לבין המקדש.

א׳‏. תחילתו של החיוב על המצוות התלויות בארץ מתרחש עם כניסתם של ישראל אליה, בחנותם בערבות יריחו.

ב׳‏. הבאת האבנים מנהר הירדן אל הר עיבל, בסמוך לשכם, והחזרתן אל הירדן, בסמוך ליריחו, נצרכה כדי לבטא את הקשר בין המקום שבו עמד אברהם אבינו ע"ה וקיבל את ההבטחה על ירושת הארץ (בראשית יב ו – ז), לבין מקום כניסתם של ישראל לארץ כדי להגשים את אותה הבטחה.

ג׳‏. כחוט השני עוברת אהבתו העצומה של יוסף הצדיק אל הארץ דרך השמות של צאצאיו, ובהם השם חוגלה, שמה של אחת מבנות צלופחד, הדורשות: "…תנה לנו אחוזה…" (במדבר כז ד), והלוא הן מצאצאיו של יוסף.

ומה פשר השמות הללו, שהעניקו בניו ובני בניו של יוסף לילדיהם? תרצה, אחות חוגלה, לדוגמה, נשאה שם של עיר בארץ כנען, וגם חוגלה היה שם כזה. שמו של גלעד, נינו של יוסף, מזכיר לנו את הגַּלְעֵד שהקים יעקב אבי יוסף בבורחו מלבן אל ארץ אבותיו, וכן את ריח הבשמים הטוב שליווה את יוסף בדרכו האיומה למצרים עם אורחת הישמעאלים שבאה מן הגלעד, והרי אין אדם מעניק שמות לילדיו אלא כדי לבטא עומקים מנשמתו, על כן המסקנה המתבקשת היא שאת העומקים הללו הצליח יוסף להעביר לצאצאיו עד דורות רבים אחריו, וכך לשמר את הקשר האמיץ כל כך שלו אל הארץ, הגם שנעדר ממנה שנים רבות כל כך!…

ד׳‏. הגבול שבין נחלת בנימין לבין נחלת יהודה, כפי שהוא מתואר בספר יהושע, (טו ו – ח), עובר בחוגלה ומגיע עד להר הבית, ומה שראוי כאן לציון הוא הלשון המיוחדת שנוקט הכתוב בתיאור הגבול הזה: חמש פעמים מופיע שם הפועל "ועלה", מה שיש בו כדי לקשר אותנו אל הציווי שנצטווינו בקשר לחובה לבוא לדרוש את דבר ה' בבית המקדש: "…וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלוהיך בו" (דברים יז ח) ואכן, צאצאיו של יתרו, "הקינים", שישבו ביריחו, כאשר פגה תקופת מגוריהם שם הם עלו ללשכת הגזית, מקום המשפט, ללמוד שם תורה.

ה׳‏. הקשר שבין יריחו לבין המקדש מתואר במשנה, והוא מציין את שבעת הקולות שהיו בוקעים מן המקדש ונשמעים ביריחו, וכן את הריחות שהיו נודפים מן הקטורת שהועלת במקדש והגיעה אל נחיריהן של העזים ביריחו עד שנתעטשו…

"אחר כל הדברים הללו" נמלא חלל בית הכנסת בחוגלה בקדושתו של הקשר המופלא הזה בין יריחו למקדש ונמלאו הלבבות באהבה חמה אל ארץ אבותינו.

שמע את השיעור

שמע לחץ כאן לשמוע את השיחה  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיחה – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

ראה את השיעור בסרטון ב-ראה את השיעור בסרטון ב-YouTube

קרא על האירוע – ראה תמונות וסרטון כאן

הרב גדי בן זמרה

בקעת ירדן יריחו בריח ארץ הקודש

כנס על בקעת יריחו - לרגל 11 שנים לבית חגלה

ראש חודש מנחם אב תשע"ב

תקציר השיעור

ראשון המרצים היה הרב גדי בן זמרה, ממעלה לבונה, ודבריו נסבו על ההשוואה המאלפת בין המרגלים ששלח משה לבין אלו ששלח יהושע.

המרגלים ששלח משה היו אנשים מורמים מעם, נשיאי השבטים, והם יצאו לשליחותם בידיעת כל העם ועל דעת כל העם, שנאמר: "ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהן" (דברים א כב)

בני ישראל מבקשים אפוא לדעת מהן נקודות התורפה של עמי הארץ, כדי להתכונן לכיבוש, אולם הדרך שבה משה נענה להם מעוררת כמה תמיהות: א. מדוע הוא שולח את נשיאי העם? ב. מדוע הוא מוסיף על בקשתו של העם בקשות משלו?

הנה הוא מבקש מהם לברר "ומה הארץ השמנה היא אם רזה היש בה עץ אם אין…" (במדבר יג כ) ולכאורה אנו שואלים: מה חשיבותו של המידע הזה לעניין הכיבוש? ויתרה מזאת: באותו פסוק אנו שומעים על הנחיה נוספת שצירף משה אל בקשת המידע הזה: "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ…", ושוב אנו תמהים: לשם מה?

אין זאת אלא שמשה מבקש לעורר בעם חשק גדול להיכנס אל הארץ, וכדי להשיג מטרה זו הוא מגייס אנשים רבי השפעה, את נשיאי השבטים, ומבקש מהם להוסיף על המידע האסטרטגי כל מה שבכוחו לעורר בעם אהבה אל הארץ רצון עז לבוא אליה ולכובשה….

דא עקא שכל המטרות הללו לא הושגו. יתר על כן: המרגלים אכן "עשו עבודה יסודית", שהו בארץ ארבעים יום, תרו אותה לאורכה ולרחבה, ואף הציגו את פריה המהולל, אך מיד ביטלו את ערכו ואמרו: "אפס כי…." ואז פנו אל עיקר דבריהם, הוציאו את דיבת הארץ רעה, ועוררו מורך בלב העם, עד כדי מאיסה בארץ חמדה.

לעומתם המרגלים ששלח יהושע, לא בשליחות העם, היו מעטים, שנים בלבד, אלמונים, והם נשלחים בחיסיון מוחלט: "חרש". ועוד: הם כלל לא הספיקו לחפור את הארץ, אולם כשהם שבים אל יהושע הם מוסרים בתכלית הקיצור את מסקנתם, והיא חדה: "…כי נתן ה' בידנו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו" (יהושע ב כד)

מעניין להבחין בכך ששתי שליחויות הריגול בעצם לא מולאו כפי שניתנו, אלא שהרוח שמילאה את לבותיהם של המרגלים בכל אחת מהשליחויות הללו היא שקבעה את מידת הצלחתה של השליחות.

לו התנהגו מרגלי יהושע כקודמיהם היו להם כל הסיבות להיבהל ממה שראו עיניהם ולהבהיל את יהושע, או את העם, שהרי על בסיס כל תלאותיהם הם יכלו להגיע למסקנה מַרְפַּת ידיים: המודיעין של יריחו הוא מצוין. הנה, מיד גילו את חדירתם. העיר בצורה, דרוכה ומוכנה. אם כן לכאורה אין לנו כל סיכוי להצליח!

אלא שעל פי דבריהם אפשר להיווכח שהם באים אל השליחות שהוטלה עליהם עם "מוטיבציה – אש" לכבוש את הארץ, וכך יוצא שה' מזמן להם את הפגישה עם רחב, וזו, בדבריה, אכן מחזקת אצלם את הרוח הזאת, שכן היא חושפת את ממד העומק ברוחם של יושבי הארץ: "…נפלה אימתכם עלינו…נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם… ויימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי ה' אלוהיכם הוא אלוהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" (שם שם ט, יא)

הטיעונים שביקש הרב בן זמרה להציג הם שניים, זה על גבי זה: א. מה שאדם רואה הוא מה שהוא בוחר להסתכל בו, וב: בעקבות נקודת המבט של המתבונן נולדת מציאות: המרגלים באו מלאי עזוז לחפור את הארץ, הם בחרו להתבונן במה שלנגד עיניהם במבט של עומק, הנובע מאמונתם, ואכן זה מה שנגלה לאוזניהם מפי רחב: שלא קמה רוח באויב מפני בני ישראל. וכן בימינו: החשיבה המסולפת של הנהגת השמאל מביאה אסון לעם ולארץ

והנה בעצם שמה של העיר יריחו רמוז העניין. אנו מוצאים בה "ריח". המרגלים הצדיקים בחרו להריח את האמת העמוקה. יריחו היא אפוא מקום של תחושת עומק, שמצליחה להפוך את הכול, ולתקן את חטא המרגלים. יריחו היא העיר שממנה מתחילה לצמוח מחדש אהבת הארץ, וזהו סיפורה של חוות בית חוגלה, שבערבות יריחו.

שמע את השיעור

שמע לחץ כאן לשמוע את השיחה  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיחה – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

קרא על האירוע – ראה תמונות כאן

הרב אברהם בלאס

חדש!קלקול חשבונות יש כאן

ראה את השיעור ב-YouTube

 

שמע או הורד את השיעור ב-MP3

שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור
 הורד (לחצן ימני) להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

הרב דוד דודקביץ

ז' אדר – יום ההילולא של משה רבנו

יום ההילולא של משה רבנו ביריחו מול הר נבו. אירועי ז' באדר התקיימו תוך הכאב של הפשע הנפשע של רצח משפחת פוגל באיתמר.

השיעור של הרב דודקביץ היה בבית חגלה

שמע או הורד את השיעור של הרב דוד דודקביץ:
שמע לחץ כאן לשמוע את השיחה  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיחה – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

קרא על האירוע – ראה תמונות וסרטון כאן

הרב ד"ר מיכאל בן ארי

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה

נושא השיעור: שימחת בית השואבה

שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

שיעור בנושא: במצבים ללא מוצא שבהם נתקלו עם ישראל, האים מסירות נפש זה אובדנות

שיעור של ח"כ הרב ד"ר מיכאל בן ארי לעילוי נשמתה של אסתר נחמיאס בת מנחם ורחל (אימה של ארנה קובוס) ליום ה-30 לפתירתה. השיעור היה בבית חגלה על פני יריחו.

שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

ראה את השיעור בסרטון ב-ראה את השיעור בסרטון ב-YouTube

ז' אדר - יום ההילולה דמשה רבנו

שיעור של חבר הכנסת הרב ד"ר מיכאל בן ארי בבית חגלה לרגל ז' אדר יום ההילולה דמשה רבנו.

נושא השיעור: משבר המנהיגות אצל משה רבנו.

שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

ההרב אראל יעוז קסט

השיעור של הרב אראל יעוז קסט בכנס יריחו - אלול תשע"א

נושא השיעור: הקללה ביריחו, כאשר אנו מוצאים את יריחו מיושבת במשך הדורות.

שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

קרא על האירוע – ראה תמונות כאן

הרב יוסף קובוס

לימוד ליל הושענא רבה בבית חגלה

נושא השיעור: מחשבות על שמחת בית השואבה.

שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

הרב חיים דרוקמן

השיעור של הרב חיים דרוקמן לרגל כנס לשיבה ליריחו ויום ההולדת ה-10 לבית חגלה

שמע או הורד את השיעור של הרב חיים דרוקמן:
שמע לחץ כאן לשמוע את השיחה  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיחה – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

קרא על האירוע – ראה תמונות וסרטון כאן

הרב יהודה עדרי

ספר התניא

שיעור ודיון חופשי על ניהול העולם על ידי השם.
פרק א': שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

פרק ב': שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

גמרא-בבא מציעא דף ג' וכמה דברים על חנוכה

שמע את השיעור לחץ כאן לשמוע את השיעור  הורד (לחצן ימני + שמור היעד בשם)להורדת השיעור – לחץ עם הכפתור הימיני של העכבר ובחר שמירת יעד בשם...

הרב ישראל אריאל

Jericho - הרב ישראל אריאל

למד בישיבת כרם ביבנה ובישיבת מרכז הרב. לחם במלחמת ששת הימים והיה ממשחררי הר הבית והכותל המערבי. לאחר שהוסמך לרבנות החל לכהן כרב מועצה אזורית עמק יזרעאל וכרב מושב שדה יעקב, וכן שימש כרב פיקוד הצפון בצה"ל.

עם הקמת העיר ימית בצפון חבל סיני, החל לכהן כרב העיר, כאשר אחיו הרב יעקב אריאל משמש כראש ישיבת ההסדר בעיר, עד להריסת העיר בשנת תשמ"ב. הוא נודע כאחד ממובילי המאבק נגד הנסיגה מסיני ומימית, ואף כתב ספר נמראה כי בחל סיני הוא חלק מארץ ישראל. לאחר פינוי ימית, עבר להתגורר בעיר העתיקה בירושלים, שם מתגורר עד היום. זמן קצר לאחר מכן, החל בפעילות למען מודעות המקדש והר הבית בקרב הציבור- הקמת מכון המקדש וכולל "בית הבחירה", ייצור כלי המקדש ובגדי הכהונה, כתיבת מאמרים וספרים להגברת המודעות, עידוד העליה להר הבית, הקמת ישיבה תיכונית שתכשיר אמנים ונגנים לבית המקדש, ניסיון לחידוש הסנהדרין ועוד.

מתוך "ויקישיבה" של ישיבת בית אל

הרב דוד דודקביץ

הרב דוד דודקביץ

הרב דוד (דודי) דודקביץ למד בישיבה התיכונית בנחלים ולאחר סיום לימודיו למד שנה בישיבה הגבוהה בקדומים. בהמשך הצטרף לישיבת ההסדר אור עציון ובמסגרת זו שירת כלוחם בגולני.

בשנת תשד"מ הצטרף לתלמידי ישיבת עוד יוסף חי ששכנה אז בקבר יוסף הצדיק בשכם. בהמשך תפקד כראש ישיבת עוד יוסף חי.

היום הרב דודקביץ הוא רב יישוב יצהר, ראש הכולל ללימודי רבנות במקום, ומנהל מחלקת הכשרות במועצה הדתית שומרון.

הרב ד"ר מיכאל בן ארי

הרב מיכאל בן-ארי

הרב ד"ר מיכאל בן ארי איש חינוך ומחקר אקדמי מזה שנים רבות. הקים את המדרשה לידע המקדש וישיבת "הרעיון היהודי". היסטוריון של תקופת המרד הגדול ומרצה בנושאי הר הבית.

הרב בן ארי למד בישיבת מרכז הרב. את לימודיו האקדמיים עשה באוניברסיטת בר-אילן. בעל תואר ראשון בחינוך, תואר שני בחוג לתלמוד‏‏ ודוקטורט בלימודי ארץ ישראל‏‏. רב מלמד בישיבת "דרכי נעם" ובעבר לימד גם בישיבת בני עקיבא גבעת שמואל.

מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים ), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור