בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
  • מאמרים
    • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

בעתיד הקרוב...

אירועים מתוכננים

ארכיון האירועים

כל האירועים שהיו


תפילות ושיעורים בבתי הכנסת של יריחו:

שנת תשע"א

שנת תשע"ב


סיורים באתרים ביריחו:

שנות תשס"ט – תשע"ב


שיעורים ואירועים מיוחדים בבית חגלה:

שנת תשע"א

שנת תשע"ב


ביקורי קבוצות בבית חגלה:

שנת תש"ע

שנת תשע"א

שנת תשע"ב


יריחו בתקשורת:

שנת תשע"א


המאבק על יריחו:

המאבק המשפטי


קבוצות באות לבקר בבית חגלה - שנת תשע"ב

 קבוצה מישיבת בית שאן נוטעים בבית חגלה

נוטעים בבית חגלה

התמונה הקודמת  קבוצה מישיבת בית שאן נוטעים בבית חגלה  התמונה הבאה

ב"ה

כ' אדר תשע"ב

קבוצה מישיבת בית שאן בא לבקר ולנטוע בבית חגלה על פני יריחו.


 סיור של קבוצה מ-אשדוד ואשקלון ביריחו ובבית חגלה

בנות אולפנה שותלות עצים בבית חגלה

התמונה הקודמת  קבוצה מ-אשדוד ואשקלון ביריחו ובבית חגלה  התמונה הבאה

ב"ה

י"ז אדר תשע"ב

ביום י"ז אדר תשע"ב הצטרפה קבוצה מאשדוד ואשקלון, יוצאי רוסיה, לסיור ביריחו. אנשים מבוגרים, תמימים, טובים, פשוטים – אנשי אמונה. הרגשתי ממש שמחה להיות אתם.

הדרכתי אותם באוטובוס, ביריחו ובבית חגלה.

התלהבו מאוד, הייתה תחושה שאנחנו אחד. נשים כרעו ונישקו את האבנים כפשוטו.

עם ישראל חי וקיים!

בברכה, ארנה


בנות אולפנה שותלות עצים בבית חגלה

התמונה הקודמת  בנות אולפנה שותלות עצים בבית חגלה  התמונה הבאה

שותלים עצים בבית חגלה

ב"ה

ל' שבט תשע"ב

קבוצה של תלמידות מאולפנת כוכב יעקב באו לבית חגלה לשתול עצי פרי. שתלו את העצים עם הרבה התלהבות ושיר!

אחר כך, קיבלו מ-ארנה קובוס הדרכה בנושא יריחו, מבחינה היסטורי, גיאוגרפי ותנכי.


מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף רוממה מס' 67, חשבון מס' 212504
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור