בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
 • מאמרים
  • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

חודש סיון

ספר תורה

 

שופר

 

דגל ישראל

חודש הנשואין של עם ישראל עם התורה!

 • הולך ומתקדם כל העת הזיווג בין העם לאלוקיו - להתקרב לגעת ואך בורח ומתרחק ושוב געגועים ונסיונות להתקרב- זו הדרך בין עם ישראל לאלוקיו מיציאת מצריים.
 • ניסים ונפלאות רואים, אך קשה להתקרב אלוקה. השיא במתן תורה והאלוקים ניצב על ההר ופונה לעם ישראל והם בורחים וקשה להם לקבל עוצמה זו.
 • בעוצמה המתגלה, עם ישראל רואה את הקולות, הם מתעלים בדרגה שלא מדמיינים, אך עדיין...לא מוכנים.
 • מאכזב...עם ישראל חוטא, הם צריכים הכנה ארוכה יותר.
 • אחרי תחנוניו של משה, יש סליחה ורחמים...
 • עוד נסיון והזדמנות.
 • ספר במדבר הוא קשה, ספר הנסיונות והחטאים, ספר ההתמודדות עם הקשיים מצד אחת והניסים בצד שני. ספר במדבר הוא ספר חינוך לקראת הקודש והאמונה. משה רבנו מלמד תורה לדור החדש, דור ללא ברית, דור ללא חג, דור שהוריו מתים במדבר כולם.צריך הרבה אמונה כדי לסבול את הכאב של עם מול אלוקיו, לבד,במדבר. זה כור קשה ממצריים שיודע לגדל ענקי אמונה. הדור הזה זוכה לארץ בשמחה, בנשואין נוספים בין העם לאדמה ביריחו.
 • התקופה בין השואה להתיישבות ובין הקמת המדינה לניהול מדיני תורני, זה כור היתוך שלנו המעמיד לפנינו את חטאינו מול אלוקה אל מול הניסים והנפלאות הפרוסים.
 • יהי רצון שנזכה לראות נשואין של העם עם ארצו ואלוקיו בתקופתנו, כאשר יש כח לשלטון לקיים את דבר ה'.

ארנה קובוס, בית חגלה

מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף רוממה מס' 67, חשבון מס' 212504
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור