בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
  • מאמרים
    • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

לכבוש את הארץ בנקודת ההתחלה

ב"ה

בזכות מורשת ותרבות ביריחו לא עזבנו את יריחו ואנו אמורים לשוב אליה...

אנו בדרך משכם ליריחו ז.א מן ההתיישבות בהר, הציבור שלנו מתעורר ורואה את הזנחת חבל בקעת הירדן – בקעת יריחו אומר חס ושלום!
לא נותנים את הארץ לאויבים – יריחו היא מנעולה של הארץ – אין ארץ בלי יריחו.
הירדן שלנו – הוא הגבול של ארץ הקודש – הוא החרב במתהפכת השומרת על גן העדן – יריחו וכל ארץ ישראל הוא גן העדן.
ירדן – יריחו הוא סימן ההכר של חציית הירדן.
הגלגל  – שם נתיישב – בית חגלה ליד המעיין, שם מקום הברית ההמונית, שם עם ישראל התחייב בגופו על הארץ מול אלוקיו, שם ע"י פסח ראשון נסגר מעגל יציאת מצריים ומתחילה הגאולה – טכס הנשואין של עם ישראל עם הארץ מתרחש בשופרות ו7 הקפות.
כך בכל טכס נישואין אזרחי, זכר לנשואין הטמירים עם הארץ. כמה אלפי שנה מתגעגעים לנשואין אלה?

הגיע הזמן לפרוץ את החומות הדמיוניות ולכבוש את יריחו בשופרות והקפות בקדושה...

רק הצבור שלנו יכול! הצבור שהוכיח להעמיד התיישבות על ההר יעמיד את הבקעה בתושבים מאמינים.
הבקעה בתושביה המעטים צמאים לתורה כמו כולנו! אנא בצבור גדול נתיישב בנקודות הקיימות ונרחיב להתיישב בשממה כדי להפריחה. תארו לכם שלחברת מקורות אין תשתית על כביש 90 מול יריחו.
שממה מוחלטת. לא נגיד לברק!

יריחו שלנו! והמסימה...

להקיף את יריחו בהתיישבות יהודית, אמונית.
היום בית חגלה יושבת לבד מול יריחו בשממה והקב"ה נענע לצרכיה. אין מועצת מגילות מוכנה לעזור. מבית חגלה לנעמה שממה גמורה. נעמה מקבלת מים מהצפון, והיא לבד מול הרשעות הזרה שמאיימת לכבוש את הכול. במערב מבואות יריחו שמה קץ להתפשטות הזרה ולידה החווה של תומר, כולנו גאים עליכם החלוצים. הקבוץ י"טב היחיד הותיק מביט ומסייע בואו חברים אנו זקוקים לכם!
ארנה, בית חגלה

מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף רוממה מס' 67, חשבון מס' 212504
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור