בעזרת ה' יתברך

שופר ביריחו

יריחו נכבש ב-כ"ח ניסן, כאשר תקיעת השופרות של הכוהנים הפילו את חומותיה, שנבלעו באדמה. זה היה תיכף אחרי ימי הפסח שעם ישראל חגג בארץ, מייד אחרי חציית הירדן בהנהגתו של יהושע בן נון.

ביום שישי כ"ח ניסן תשע"ט, התפללנו שחרית בבית הכנסת העתיק ביריחו שלום על ישראל, תקענו בשופרות בתל יריחו וגם בקרנו בבית הכנסת נערן בצד הצפוני של יריחו.

תקיעת שופרות בתל יריחו
חיילים תוקעים בשופר בכניסה לתל יריחו
חיילים תוקעים בשופר בכניסה לתל יריחו
סרידי הבית של רחב בתל יריחו
סרידי הבית של רחב בתל יריחו
תקיעת שופרות בתל יריחו
תקיעת שופרות בתל יריחו - מעל הבית של רחב
תקיעת שופרות בתל יריחו
תקיעת שופרות בתל יריחו - מעל הבית של רחב
תקיעת שופרות בתל יריחו
תקיעת שופרות בתל יריחו
תקיעת שופרות בבית הכנסת נערן ביריחו
תקיעת שופרות בבית הכנסת נערן

עוד תמונות