בעזרת ה' יתברך

מעברות הירדן

מעברות הירדן

מעברי נהר הירדן
מעברי נהר הירדן
התמונה הקודמת  מצגת התמונה הבאה

מקום הנס של חציית הירדן

מאת: ארנה קובוס

בהגיעם אל המים בני ישראל, הכוהנים מטבילים את רגליהם במים, ואז המים עמדו נד אחד באדם העיר רחוק מאוד משם (יהושע ג', ט"ז).

לפי מסורת חז"ל, זה נחל פרת. במרחק של 200מ', המקום נקרא בערבית קסר אל יהוד. זאת אומרת, מגדל היהודים. רעיון המגדל או המבצר רומז על שני דברים: 12 האבנים שעמדו במקום דרכתם של הכוהנים ועל המזבח שבני ראובן ובני גד בנו, הדומה למזבח המשכן- עדות שמשני עברי הירדן יש עם אחד (יהושע כ"ב, ל"ד).

כאן אפשר לברך בשם ומלכות "על הניסים שנעשו לאבותינו במקום הזה".

בני ישראל חצו את הירדן במחנה, כהליכתם במדבר. רוחב המחנה לפי רש"י היה 6 מיל.- 12 ק"מ.

השיחה של ארנה קובוס - חנוכה תשע"ד

--:--

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

קרא עוד

ציון י ניסן - יום חציית הירדן עם יהשע בן נון

י ניסן: ציון חציית הירדן י ניסן: ציון חציית הירדן

שיעורים לרגל י ניסן

1. השיחות של הרב אבינר, הרב ד"ר חגי בן ארצי, הרב מיקי יוספי.. והניגון של רוברט:

--:--

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

2. שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי ביום י"ניסן - יום חציית הירדן - בשנת תשע"ג:

--:--

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

 


החשיבות של חציית הירדן ב-י ניסן

מאת: ארנה קובוס

ניסן,זהו החודש הנבחר בתורתנו הקדושה כחודש הראשון,

ניסן, זהו חודש יציאת מצריים לגאולה,

ניסן, זהו חודש הכניסה לארץ הקודש עם יהושע בן נון...

ב-י' בניסן בני ישראל חוצים את הירדן, כאשר ארון הקודש עומד עם הכוהנים, ועם ישראל חוצה. שם באמצע הנהר, כאשר בני ישראל עוברים בחרבה, יהושע מכריז: "בזאת תדעו שאל חי בקרבכם....שתנחילו את הארץ". כאן בחציית הירדן, זאת הוכחת קיומו של ה' אשר הבטיח לאבותינו ולעם דרך משה רבנו, וקיים את הבטחתו.

מתן הארץ לירושה ונחלה הוא בקרב נס לימים ומוכיח רק על קיומו של ה'. כתמורה בני ישראל חייבים לשמור על מצוותיו (פרשת בהר).

תכף עם כניסה לארץ, בני ישראל חייבים ללמוד על השוני והייחוד של הארץ הזאת.

ששה שעורים:

  1. לוקחים מן הירדן אבנים גדולות עליהם בהר עיבל כותבים את כל התורה- ללמד שהאבנים והתורה היינו אך. זה קודש וזה קודש.
  2. ב -י"א' ניסן, מיד כל בני ישראל מקיימים ברית מילה להראות את מחויבותם אל ה' בגופם ממש. עבדים לה' יתברך בברית מילה. יסוד האדם, מקור הריבוי וההפריה של האדם, תיקון היצר היסודי של האדם. כך הארץ ניקנת בקדושה.
  3. י"ד ניסן: פסח ראשון בארץ הקודש, וע"י כך נסגר המעגל של יציאת מצריים עם גאולת העם – כניסתם לארץ. זו הוכחת קיומו של הה' אשר מקיים את הבטחתו.
  4. יהושע בן נון ערב כבוש יריחו פוגש מלאך ה' אשר מצווה לו "של נעלך מעל רגלך... המקום אתה דורך קודש הוא".

בזאת מזהה התורה את תהליך קבלת תורה ע"י משה רבנו לתהליך קבלת הארץ ע"י יהושע בן נון. אותם המילים נאמרו למשה רבנו בהר סיני , בהתגלות ה' אליו לראשונה.

  1. כיבוש יריחו, אחרי פסח מתקיים בשבת קודש ע"י שופרות, ארון הברית והכוהנים בשבע הקפות, כפול שבע בשבת. זהו טכס הנישואין של עם ישראל עם הארץ, וכתוצאה נבלעות חומות העיר. יריחו העיר הבכורה לכבוש. כולה קודש. יהושע בן נון משנה את שמה ומוסיף לה י' כדי להוסיף לה קדושה. עיר הירח הופכת לעיר יראת הרוח או הרח. יריחו הופכת לסמל של תיקון הברית לדורות ע"י הפיכת רחב הזונה לגיורת צדק, ואשת יהושע בן נון. היא מעמידה דורות של כוהנים ומלכים (מדרש רבה).
  2. כיבוש העי וכישלונם של ישראל בגלל עכן שמעל בקודש. מלמד את בני ישראל שיש מנהל עולם, קורא לבבות וכליות. עכן ובני משפחתו נסקלים כדי ללמד שאנו עומדים לעיניו של ריבונו של עולם תמיד.

אלה השיעורים שלומדים בני ישראל עוד לפני הגעתם להר עיבל והר גריזים לקבל את הברכות והקללות. זה תהליך הכרחי לעיני יהושע בן נון,. עוד לפני-כן. בני ישראל צריכים ללמוד שהליכתם בארץ הקודש שונה בתכלית מכל מקום אחר בעולם, למרות שגם שם יש אותה אדמה ואותו שמיים.

זו ארצו של ה' יתברך, ארץ אשר חיה, מרגישה, ארץ המהווה עדות לברית עם ה' יתברך.


קרא עוד

י ניסן תשע"ב - ציון יום חציית הירדן, עם הרב אבינר

י ניסן תשע"ג - ציון יום חציית הירדן, עם הרב ד"ר חגי בן-ארצי

י ניסן תשע"ד - ציון יום חציית הירדן, עם הרב ד"ר חגי בן-ארצי

מפה גדולה